0:00
0:00

הפרק 99

יהוה מלך ירגזו עמים ישב כרובים תנוט הארץ׃
2 יהוה בציון גדול ורם הוא על כל העמים׃
3 יודו שמך גדול ונורא קדוש הוא׃
4 ועז מלך משפט אהב אתה כוננת מישרים משפט וצדקה ביעקב אתה עשית׃
5 רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להדם רגליו קדוש הוא׃
6 משה ואהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו קראים אל יהוה והוא יענם׃
7 בעמוד ענן ידבר אליהם שמרו עדתיו וחק נתן למו׃
8 יהוה אלהינו אתה עניתם אל נשא היית להם ונקם על עלילותם׃
9 רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להר קדשו כי קדוש יהוה אלהינו׃