0:00
0:00

הפרק 121

שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי׃
2 עזרי מעם יהוה עשה שמים וארץ׃
3 אל יתן למוט רגלך אל ינום שמרך׃
4 הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל׃
5 יהוה שמרך יהוה צלך על יד ימינך׃
6 יומם השמש לא יככה וירח בלילה׃
7 יהוה ישמרך מכל רע ישמר את נפשך׃
8 יהוה ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם׃