0:00
0:00

הפרק 14

למנצח לדוד אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו התעיבו עלילה אין עשה טוב׃
2 יהוה משמים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דרש את אלהים׃
3 הכל סר יחדו נאלחו אין עשה טוב אין גם אחד׃
4 הלא ידעו כל פעלי און אכלי עמי אכלו לחם יהוה לא קראו׃
5 שם פחדו פחד כי אלהים בדור צדיק׃
6 עצת עני תבישו כי יהוה מחסהו׃
7 מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב יהוה שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל׃