0:00
0:00

הפרק 24

לדוד מזמור ליהוה הארץ ומלואה תבל וישבי בה׃
2 כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה׃
3 מי יעלה בהר יהוה ומי יקום במקום קדשו׃
4 נקי כפים ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה׃
5 ישא ברכה מאת יהוה וצדקה מאלהי ישעו׃
6 זה דור דרשו מבקשי פניך יעקב סלה׃
7 שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד׃
8 מי זה מלך הכבוד יהוה עזוז וגבור יהוה גבור מלחמה׃
9 שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד׃
10 מי הוא זה מלך הכבוד יהוה צבאות הוא מלך הכבוד סלה׃