0:00
0:00

הפרק 15

מזמור לדוד יהוה מי יגור באהלך מי ישכן בהר קדשך׃
2 הולך תמים ופעל צדק ודבר אמת בלבבו׃
3 לא רגל על לשנו לא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרבו׃
4 נבזה בעיניו נמאס ואת יראי יהוה יכבד נשבע להרע ולא ימר׃
5 כספו לא נתן בנשך ושחד על נקי לא לקח עשה אלה לא ימוט לעולם׃