0:00
0:00

הפרק 125

שיר המעלות הבטחים ביהוה כהר ציון לא ימוט לעולם ישב׃
2 ירושלם הרים סביב לה ויהוה סביב לעמו מעתה ועד עולם׃
3 כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים למען לא ישלחו הצדיקים בעולתה ידיהם׃
4 היטיבה יהוה לטובים ולישרים בלבותם׃
5 והמטים עקלקלותם יוליכם יהוה את פעלי האון שלום על ישראל׃