0:00
0:00

הפרק 113

הללו יה הללו עבדי יהוה הללו את שם יהוה׃
2 יהי שם יהוה מברך מעתה ועד עולם׃
3 ממזרח שמש עד מבואו מהלל שם יהוה׃
4 רם על כל גוים יהוה על השמים כבודו׃
5 מי כיהוה אלהינו המגביהי לשבת׃
6 המשפילי לראות בשמים ובארץ׃
7 מקימי מעפר דל מאשפת ירים אביון׃
8 להושיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו׃
9 מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה הללו יה׃