0:00
0:00

הפרק 128

שיר המעלות אשרי כל ירא יהוה ההלך בדרכיו׃
2 יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך׃
3 אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך׃
4 הנה כי כן יברך גבר ירא יהוה׃
5 יברכך יהוה מציון וראה בטוב ירושלם כל ימי חייך׃
6 וראה בנים לבניך שלום על ישראל׃