0:00
0:00

הפרק 130

שיר המעלות ממעמקים קראתיך יהוה׃
2 אדני שמעה בקולי תהיינה אזניך קשבות לקול תחנוני׃
3 אם עונות תשמר יה אדני מי יעמד׃
4 כי עמך הסליחה למען תורא׃
5 קויתי יהוה קותה נפשי ולדברו הוחלתי׃
6 נפשי לאדני משמרים לבקר שמרים לבקר׃
7 יחל ישראל אל יהוה כי עם יהוה החסד והרבה עמו פדות׃
8 והוא יפדה את ישראל מכל עונתיו׃