0:00
0:00

הפרק 101

לדוד מזמור חסד ומשפט אשירה לך יהוה אזמרה׃
2 אשכילה בדרך תמים מתי תבוא אלי אתהלך בתם לבבי בקרב ביתי׃
3 לא אשית לנגד עיני דבר בליעל עשה סטים שנאתי לא ידבק בי׃
4 לבב עקש יסור ממני רע לא אדע׃
5 מלושני בסתר רעהו אותו אצמית גבה עינים ורחב לבב אתו לא אוכל׃
6 עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי הלך בדרך תמים הוא ישרתני׃
7 לא ישב בקרב ביתי עשה רמיה דבר שקרים לא יכון לנגד עיני׃
8 לבקרים אצמית כל רשעי ארץ להכרית מעיר יהוה כל פעלי און׃