0:00
0:00

הפרק 124

שיר המעלות לדוד לולי יהוה שהיה לנו יאמר נא ישראל׃
2 לולי יהוה שהיה לנו בקום עלינו אדם׃
3 אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו׃
4 אזי המים שטפונו נחלה עבר על נפשנו׃
5 אזי עבר על נפשנו המים הזידונים׃
6 ברוך יהוה שלא נתננו טרף לשניהם׃
7 נפשנו כצפור נמלטה מפח יוקשים הפח נשבר ואנחנו נמלטנו׃
8 עזרנו בשם יהוה עשה שמים וארץ׃