0:00
0:00

הפרק 26

לדוד שפטני יהוה כי אני בתמי הלכתי וביהוה בטחתי לא אמעד׃
2 בחנני יהוה ונסני צרופה כליותי ולבי׃
3 כי חסדך לנגד עיני והתהלכתי באמתך׃
4 לא ישבתי עם מתי שוא ועם נעלמים לא אבוא׃
5 שנאתי קהל מרעים ועם רשעים לא אשב׃
6 ארחץ בנקיון כפי ואסבבה את מזבחך יהוה׃
7 לשמע בקול תודה ולספר כל נפלאותיך׃
8 יהוה אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך׃
9 אל תאסף עם חטאים נפשי ועם אנשי דמים חיי׃
10 אשר בידיהם זמה וימינם מלאה שחד׃
11 ואני בתמי אלך פדני וחנני׃
12 רגלי עמדה במישור במקהלים אברך יהוה׃