0:00
0:00

הפרק 54

למנצח בנגינת משכיל לדוד בבוא הזיפים ויאמרו לשאול הלא דוד מסתתר עמנו אלהים בשמך הושיעני ובגבורתך תדינני׃
2 אלהים שמע תפלתי האזינה לאמרי פי׃
3 כי זרים קמו עלי ועריצים בקשו נפשי לא שמו אלהים לנגדם סלה׃
4 הנה אלהים עזר לי אדני בסמכי נפשי׃
5 ישוב הרע לשררי באמתך הצמיתם׃
6 בנדבה אזבחה לך אודה שמך יהוה כי טוב׃
7 כי מכל צרה הצילני ובאיבי ראתה עיני׃