0:00
0:00

הפרק 53

למנצח על מחלת משכיל לדוד אמר נבל בלבו אין אלהים השחיתו והתעיבו עול אין עשה טוב׃
2 אלהים משמים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דרש את אלהים׃
3 כלו סג יחדו נאלחו אין עשה טוב אין גם אחד׃
4 הלא ידעו פעלי און אכלי עמי אכלו לחם אלהים לא קראו׃
5 שם פחדו פחד לא היה פחד כי אלהים פזר עצמות חנך הבשתה כי אלהים מאסם׃
6 מי יתן מציון ישעות ישראל בשוב אלהים שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל׃