0:00
0:00

הפרק 6

למנצח בנגינות על השמינית מזמור לדוד יהוה אל באפך תוכיחני ואל בחמתך תיסרני׃
2 חנני יהוה כי אמלל אני רפאני יהוה כי נבהלו עצמי׃
3 ונפשי נבהלה מאד ואת יהוה עד מתי׃
4 שובה יהוה חלצה נפשי הושיעני למען חסדך׃
5 כי אין במות זכרך בשאול מי יודה לך׃
6 יגעתי באנחתי אשחה בכל לילה מטתי בדמעתי ערשי אמסה׃
7 עששה מכעס עיני עתקה בכל צוררי׃
8 סורו ממני כל פעלי און כי שמע יהוה קול בכיי׃
9 שמע יהוה תחנתי יהוה תפלתי יקח׃
10 יבשו ויבהלו מאד כל איבי ישבו יבשו רגע׃