0:00
0:00

הפרק 129

שיר המעלות רבת צררוני מנעורי יאמר נא ישראל׃
2 רבת צררוני מנעורי גם לא יכלו לי׃
3 על גבי חרשו חרשים האריכו למענותם׃
4 יהוה צדיק קצץ עבות רשעים׃
5 יבשו ויסגו אחור כל שנאי ציון׃
6 יהיו כחציר גגות שקדמת שלף יבש׃
7 שלא מלא כפו קוצר וחצנו מעמר׃
8 ולא אמרו העברים ברכת יהוה אליכם ברכנו אתכם בשם יהוה׃