0:00
0:00

הפרק 117

הללו את יהוה כל גוים שבחוהו כל האמים׃
2 כי גבר עלינו חסדו ואמת יהוה לעולם הללו יה׃