0:00
0:00

הפרק 58

למנצח אל תשחת לדוד מכתם האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם׃
2 אף בלב עולת תפעלון בארץ חמס ידיכם תפלסון׃
3 זרו רשעים מרחם תעו מבטן דברי כזב׃
4 חמת למו כדמות חמת נחש כמו פתן חרש יאטם אזנו׃
5 אשר לא ישמע לקול מלחשים חובר חברים מחכם׃
6 אלהים הרס שנימו בפימו מלתעות כפירים נתץ יהוה׃
7 ימאסו כמו מים יתהלכו למו ידרך חצו כמו יתמללו׃
8 כמו שבלול תמס יהלך נפל אשת בל חזו שמש׃
9 בטרם יבינו סירתיכם אטד כמו חי כמו חרון ישערנו׃
10 ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע׃
11 ויאמר אדם אך פרי לצדיק אך יש אלהים שפטים בארץ׃