0:00
0:00

הפרק 126

שיר המעלות בשוב יהוה את שיבת ציון היינו כחלמים׃
2 אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אז יאמרו בגוים הגדיל יהוה לעשות עם אלה׃
3 הגדיל יהוה לעשות עמנו היינו שמחים׃
4 שובה יהוה את שבותנו כאפיקים בנגב׃
5 הזרעים בדמעה ברנה יקצרו׃
6 הלוך ילך ובכה נשא משך הזרע בא יבוא ברנה נשא אלמתיו׃