0:00
0:00

הפרק 138

לדוד אודך בכל לבי נגד אלהים אזמרך׃
2 אשתחוה אל היכל קדשך ואודה את שמך על חסדך ועל אמתך כי הגדלת על כל שמך אמרתך׃
3 ביום קראתי ותענני תרהבני בנפשי עז׃
4 יודוך יהוה כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך׃
5 וישירו בדרכי יהוה כי גדול כבוד יהוה׃
6 כי רם יהוה ושפל יראה וגבה ממרחק יידע׃
7 אם אלך בקרב צרה תחיני על אף איבי תשלח ידך ותושיעני ימינך׃
8 יהוה יגמר בעדי יהוה חסדך לעולם מעשי ידיך אל תרף׃