0:00
0:00

הפרק 8

למנצח על הגתית מזמור לדוד יהוה אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים׃
2 מפי עוללים וינקים יסדת עז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם׃
3 כי אראה שמיך מעשי אצבעתיך ירח וכוכבים אשר כוננתה׃
4 מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו׃
5 ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו׃
6 תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת רגליו׃
7 צנה ואלפים כלם וגם בהמות שדי׃
8 צפור שמים ודגי הים עבר ארחות ימים׃
9 יהוה אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ׃