0:00
0:00

הפרק 3

מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו יהוה מה רבו צרי רבים קמים עלי׃
2 רבים אמרים לנפשי אין ישועתה לו באלהים סלה׃
3 ואתה יהוה מגן בעדי כבודי ומרים ראשי׃
4 קולי אל יהוה אקרא ויענני מהר קדשו סלה׃
5 אני שכבתי ואישנה הקיצותי כי יהוה יסמכני׃
6 לא אירא מרבבות עם אשר סביב שתו עלי׃
7 קומה יהוה הושיעני אלהי כי הכית את כל איבי לחי שני רשעים שברת׃
8 ליהוה הישועה על עמך ברכתך סלה׃