0:00
0:00

הפרק 110

לדוד מזמור נאם יהוה לאדני שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך׃
2 מטה עזך ישלח יהוה מציון רדה בקרב איביך׃
3 עמך נדבת ביום חילך בהדרי קדש מרחם משחר לך טל ילדתיך׃
4 נשבע יהוה ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק׃
5 אדני על ימינך מחץ ביום אפו מלכים׃
6 ידין בגוים מלא גויות מחץ ראש על ארץ רבה׃
7 מנחל בדרך ישתה על כן ירים ראש׃