0:00
0:00

הפרק 111

הללו יה אודה יהוה בכל לבב בסוד ישרים ועדה׃
2 גדלים מעשי יהוה דרושים לכל חפציהם׃
3 הוד והדר פעלו וצדקתו עמדת לעד׃
4 זכר עשה לנפלאתיו חנון ורחום יהוה׃
5 טרף נתן ליראיו יזכר לעולם בריתו׃
6 כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים׃
7 מעשי ידיו אמת ומשפט נאמנים כל פקודיו׃
8 סמוכים לעד לעולם עשוים באמת וישר׃
9 פדות שלח לעמו צוה לעולם בריתו קדוש ונורא שמו׃
10 ראשית חכמה יראת יהוה שכל טוב לכל עשיהם תהלתו עמדת לעד׃