0:00
0:00

הפרק 82

מזמור לאסף אלהים נצב בעדת אל בקרב אלהים ישפט׃
2 עד מתי תשפטו עול ופני רשעים תשאו סלה׃
3 שפטו דל ויתום עני ורש הצדיקו׃
4 פלטו דל ואביון מיד רשעים הצילו׃
5 לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו ימוטו כל מוסדי ארץ׃
6 אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם׃
7 אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תפלו׃
8 קומה אלהים שפטה הארץ כי אתה תנחל בכל הגוים׃