0:00
0:00

הפרק 29

מזמור לדוד הבו ליהוה בני אלים הבו ליהוה כבוד ועז׃
2 הבו ליהוה כבוד שמו השתחוו ליהוה בהדרת קדש׃
3 קול יהוה על המים אל הכבוד הרעים יהוה על מים רבים׃
4 קול יהוה בכח קול יהוה בהדר׃
5 קול יהוה שבר ארזים וישבר יהוה את ארזי הלבנון׃
6 וירקידם כמו עגל לבנון ושרין כמו בן ראמים׃
7 קול יהוה חצב להבות אש׃
8 קול יהוה יחיל מדבר יחיל יהוה מדבר קדש׃
9 קול יהוה יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד׃
10 יהוה למבול ישב וישב יהוה מלך לעולם׃
11 יהוה עז לעמו יתן יהוה יברך את עמו בשלום׃