0:00
0:00

הפרק 57

למנצח אל תשחת לדוד מכתם בברחו מפני שאול במערה חנני אלהים חנני כי בך חסיה נפשי ובצל כנפיך אחסה עד יעבר הוות׃
2 אקרא לאלהים עליון לאל גמר עלי׃
3 ישלח משמים ויושיעני חרף שאפי סלה ישלח אלהים חסדו ואמתו׃
4 נפשי בתוך לבאם אשכבה להטים בני אדם שניהם חנית וחצים ולשונם חרב חדה׃
5 רומה על השמים אלהים על כל הארץ כבודך׃
6 רשת הכינו לפעמי כפף נפשי כרו לפני שיחה נפלו בתוכה סלה׃
7 נכון לבי אלהים נכון לבי אשירה ואזמרה׃
8 עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר׃
9 אודך בעמים אדני אזמרך בל אמים׃
10 כי גדל עד שמים חסדך ועד שחקים אמתך׃
11 רומה על שמים אלהים על כל הארץ כבודך׃