0:00
0:00

הפרק 70

למנצח לדוד להזכיר אלהים להצילני יהוה לעזרתי חושה׃
2 יבשו ויחפרו מבקשי נפשי יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי׃
3 ישובו על עקב בשתם האמרים האח האח׃
4 ישישו וישמחו בך כל מבקשיך ויאמרו תמיד יגדל אלהים אהבי ישועתך׃
5 ואני עני ואביון אלהים חושה לי עזרי ומפלטי אתה יהוה אל תאחר׃