תהלים

הפרק: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


תהלים / Psalms 36
1 למנצח לעבד יהוה לדוד נאם פשע לרשע בקרב לבי אין פחד אלהים לנגד עיניו׃
2 כי החליק אליו בעיניו למצא עונו לשנא׃
3 דברי פיו און ומרמה חדל להשכיל להיטיב׃
4 און יחשב על משכבו יתיצב על דרך לא טוב רע לא ימאס׃
5 יהוה בהשמים חסדך אמונתך עד שחקים׃
6 צדקתך כהררי אל משפטך תהום רבה אדם ובהמה תושיע יהוה׃
7 מה יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון׃
8 ירוין מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם׃
9 כי עמך מקור חיים באורך נראה אור׃
10 משך חסדך לידעיך וצדקתך לישרי לב׃
11 אל תבואני רגל גאוה ויד רשעים אל תנדני׃
12 שם נפלו פעלי און דחו ולא יכלו קום׃