0:00
0:00

הפרק 64

למנצח מזמור לדוד שמע אלהים קולי בשיחי מפחד אויב תצר חיי׃
2 תסתירני מסוד מרעים מרגשת פעלי און׃
3 אשר שננו כחרב לשונם דרכו חצם דבר מר׃
4 לירות במסתרים תם פתאם ירהו ולא ייראו׃
5 יחזקו למו דבר רע יספרו לטמון מוקשים אמרו מי יראה למו׃
6 יחפשו עולת תמנו חפש מחפש וקרב איש ולב עמק׃
7 וירם אלהים חץ פתאום היו מכותם׃
8 ויכשילוהו עלימו לשונם יתנדדו כל ראה בם׃
9 וייראו כל אדם ויגידו פעל אלהים ומעשהו השכילו׃
10 ישמח צדיק ביהוה וחסה בו ויתהללו כל ישרי לב׃