0:00
0:00

הפרק 61

למנצח על נגינת לדוד שמעה אלהים רנתי הקשיבה תפלתי׃
2 מקצה הארץ אליך אקרא בעטף לבי בצור ירום ממני תנחני׃
3 כי היית מחסה לי מגדל עז מפני אויב׃
4 אגורה באהלך עולמים אחסה בסתר כנפיך סלה׃
5 כי אתה אלהים שמעת לנדרי נתת ירשת יראי שמך׃
6 ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דר ודר׃
7 ישב עולם לפני אלהים חסד ואמת מן ינצרהו׃
8 כן אזמרה שמך לעד לשלמי נדרי יום יום׃