0:00
0:00

הפרק 122

שיר המעלות לדוד שמחתי באמרים לי בית יהוה נלך׃
2 עמדות היו רגלינו בשעריך ירושלם׃
3 ירושלם הבנויה כעיר שחברה לה יחדו׃
4 ששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל להדות לשם יהוה׃
5 כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דויד׃
6 שאלו שלום ירושלם ישליו אהביך׃
7 יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך׃
8 למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך׃
9 למען בית יהוה אלהינו אבקשה טוב לך׃