0:00
0:00

הפרק 63

מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה אלהים אלי אתה אשחרך צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ ציה ועיף בלי מים׃
2 כן בקדש חזיתיך לראות עזך וכבודך׃
3 כי טוב חסדך מחיים שפתי ישבחונך׃
4 כן אברכך בחיי בשמך אשא כפי׃
5 כמו חלב ודשן תשבע נפשי ושפתי רננות יהלל פי׃
6 אם זכרתיך על יצועי באשמרות אהגה בך׃
7 כי היית עזרתה לי ובצל כנפיך ארנן׃
8 דבקה נפשי אחריך בי תמכה ימינך׃
9 והמה לשואה יבקשו נפשי יבאו בתחתיות הארץ׃
10 יגירהו על ידי חרב מנת שעלים יהיו׃
11 והמלך ישמח באלהים יתהלל כל הנשבע בו כי יסכר פי דוברי שקר׃