0:00
0:00

הפרק 20

למנצח מזמור לדוד יענך יהוה ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב׃
2 ישלח עזרך מקדש ומציון יסעדך׃
3 יזכר כל מנחתך ועולתך ידשנה סלה׃
4 יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא׃
5 נרננה בישועתך ובשם אלהינו נדגל ימלא יהוה כל משאלותיך׃
6 עתה ידעתי כי הושיע יהוה משיחו יענהו משמי קדשו בגברות ישע ימינו׃
7 אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם יהוה אלהינו נזכיר׃
8 המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד׃
9 יהוה הושיעה המלך יעננו ביום קראנו׃