0:00
0:00

הפרק 28

לדוד אליך יהוה אקרא צורי אל תחרש ממני פן תחשה ממני ונמשלתי עם יורדי בור׃
2 שמע קול תחנוני בשועי אליך בנשאי ידי אל דביר קדשך׃
3 אל תמשכני עם רשעים ועם פעלי און דברי שלום עם רעיהם ורעה בלבבם׃
4 תן להם כפעלם וכרע מעלליהם כמעשה ידיהם תן להם השב גמולם להם׃
5 כי לא יבינו אל פעלת יהוה ואל מעשה ידיו יהרסם ולא יבנם׃
6 ברוך יהוה כי שמע קול תחנוני׃
7 יהוה עזי ומגני בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי ומשירי אהודנו׃
8 יהוה עז למו ומעוז ישועות משיחו הוא׃
9 הושיעה את עמך וברך את נחלתך ורעם ונשאם עד העולם׃