0:00
0:00

הפרק 4

למנצח בנגינות מזמור לדוד בקראי ענני אלהי צדקי בצר הרחבת לי חנני ושמע תפלתי׃
2 בני איש עד מה כבודי לכלמה תאהבון ריק תבקשו כזב סלה׃
3 ודעו כי הפלה יהוה חסיד לו יהוה ישמע בקראי אליו׃
4 רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם על משכבכם ודמו סלה׃
5 זבחו זבחי צדק ובטחו אל יהוה׃
6 רבים אמרים מי יראנו טוב נסה עלינו אור פניך יהוה׃
7 נתתה שמחה בלבי מעת דגנם ותירושם רבו׃
8 בשלום יחדו אשכבה ואישן כי אתה יהוה לבדד לבטח תושיבני׃