0:00
0:00

הפרק 150

הללו יה הללו אל בקדשו הללוהו ברקיע עזו׃
2 הללוהו בגבורתיו הללוהו כרב גדלו׃
3 הללוהו בתקע שופר הללוהו בנבל וכנור׃
4 הללוהו בתף ומחול הללוהו במנים ועוגב׃
5 הללוהו בצלצלי שמע הללוהו בצלצלי תרועה׃
6 כל הנשמה תהלל יה הללו יה׃