0:00
0:00

הפרק 87

לבני קרח מזמור שיר יסודתו בהררי קדש׃
2 אהב יהוה שערי ציון מכל משכנות יעקב׃
3 נכבדות מדבר בך עיר האלהים סלה׃
4 אזכיר רהב ובבל לידעי הנה פלשת וצור עם כוש זה ילד שם׃
5 ולציון יאמר איש ואיש ילד בה והוא יכוננה עליון׃
6 יהוה יספר בכתוב עמים זה ילד שם סלה׃
7 ושרים כחללים כל מעיני בך׃