0:00
0:00

הפרק 12

למנצח על השמינית מזמור לדוד הושיעה יהוה כי גמר חסיד כי פסו אמונים מבני אדם׃
2 שוא ידברו איש את רעהו שפת חלקות בלב ולב ידברו׃
3 יכרת יהוה כל שפתי חלקות לשון מדברת גדלות׃
4 אשר אמרו ללשננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו׃
5 משד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר יהוה אשית בישע יפיח לו׃
6 אמרות יהוה אמרות טהרות כסף צרוף בעליל לארץ מזקק שבעתים׃
7 אתה יהוה תשמרם תצרנו מן הדור זו לעולם׃
8 סביב רשעים יתהלכון כרם זלות לבני אדם׃