0:00
0:00

הפרק 131

שיר המעלות לדוד יהוה לא גבה לבי ולא רמו עיני ולא הלכתי בגדלות ובנפלאות ממני׃
2 אם לא שויתי ודוממתי נפשי כגמל עלי אמו כגמל עלי נפשי׃
3 יחל ישראל אל יהוה מעתה ועד עולם׃