0:00
0:00

הפרק 93

יהוה מלך גאות לבש לבש יהוה עז התאזר אף תכון תבל בל תמוט׃
2 נכון כסאך מאז מעולם אתה׃
3 נשאו נהרות יהוה נשאו נהרות קולם ישאו נהרות דכים׃
4 מקלות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום יהוה׃
5 עדתיך נאמנו מאד לביתך נאוה קדש יהוה לארך ימים׃