0:00
0:00

הפרק 100

מזמור לתודה הריעו ליהוה כל הארץ׃
2 עבדו את יהוה בשמחה באו לפניו ברננה׃
3 דעו כי יהוה הוא אלהים הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו׃
4 באו שעריו בתודה חצרתיו בתהלה הודו לו ברכו שמו׃
5 כי טוב יהוה לעולם חסדו ועד דר ודר אמונתו׃