0:00
0:00

הפרק 23

מזמור לדוד יהוה רעי לא אחסר׃
2 בנאות דשא ירביצני על מי מנחות ינהלני׃
3 נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו׃
4 גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמני׃
5 תערך לפני שלחן נגד צררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה׃
6 אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית יהוה לארך ימים׃