0:00
0:00

הפרק 114

בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לעז׃
2 היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו׃
3 הים ראה וינס הירדן יסב לאחור׃
4 ההרים רקדו כאילים גבעות כבני צאן׃
5 מה לך הים כי תנוס הירדן תסב לאחור׃
6 ההרים תרקדו כאילים גבעות כבני צאן׃
7 מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב׃
8 ההפכי הצור אגם מים חלמיש למעינו מים׃