0:00
0:00

הפרק 13

למנצח מזמור לדוד עד אנה יהוה תשכחני נצח עד אנה תסתיר את פניך ממני׃
2 עד אנה אשית עצות בנפשי יגון בלבבי יומם עד אנה ירום איבי עלי׃
3 הביטה ענני יהוה אלהי האירה עיני פן אישן המות׃
4 פן יאמר איבי יכלתיו צרי יגילו כי אמוט׃
5 ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך׃
6 אשירה ליהוה כי גמל עלי׃