0:00
0:00

הפרק 142

משכיל לדוד בהיותו במערה תפלה קולי אל יהוה אזעק קולי אל יהוה אתחנן׃
2 אשפך לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד׃
3 בהתעטף עלי רוחי ואתה ידעת נתיבתי בארח זו אהלך טמנו פח לי׃
4 הביט ימין וראה ואין לי מכיר אבד מנוס ממני אין דורש לנפשי׃
5 זעקתי אליך יהוה אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים׃
6 הקשיבה אל רנתי כי דלותי מאד הצילני מרדפי כי אמצו ממני׃
7 הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך בי יכתרו צדיקים כי תגמל עלי׃