0:00
0:00

הפרק 52

למנצח משכיל לדוד בבוא דואג האדמי ויגד לשאול ויאמר לו בא דוד אל בית אחימלך מה תתהלל ברעה הגבור חסד אל כל היום׃
2 הוות תחשב לשונך כתער מלטש עשה רמיה׃
3 אהבת רע מטוב שקר מדבר צדק סלה׃
4 אהבת כל דברי בלע לשון מרמה׃
5 גם אל יתצך לנצח יחתך ויסחך מאהל ושרשך מארץ חיים סלה׃
6 ויראו צדיקים וייראו ועליו ישחקו׃
7 הנה הגבר לא ישים אלהים מעוזו ויבטח ברב עשרו יעז בהותו׃
8 ואני כזית רענן בבית אלהים בטחתי בחסד אלהים עולם ועד׃
9 אודך לעולם כי עשית ואקוה שמך כי טוב נגד חסידיך׃