0:00
0:00

הפרק 32

לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטאה׃
2 אשרי אדם לא יחשב יהוה לו עון ואין ברוחו רמיה׃
3 כי החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל היום׃
4 כי יומם ולילה תכבד עלי ידך נהפך לשדי בחרבני קיץ סלה׃
5 חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי אמרתי אודה עלי פשעי ליהוה ואתה נשאת עון חטאתי סלה׃
6 על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו׃
7 אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה׃
8 אשכילך ואורך בדרך זו תלך איעצה עליך עיני׃
9 אל תהיו כסוס כפרד אין הבין במתג ורסן עדיו לבלום בל קרב אליך׃
10 רבים מכאובים לרשע והבוטח ביהוה חסד יסובבנו׃
11 שמחו ביהוה וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב׃