0:00
0:00

הפרק 146

הללו יה הללי נפשי את יהוה׃
2 אהללה יהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי׃
3 אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה׃
4 תצא רוחו ישב לאדמתו ביום ההוא אבדו עשתנתיו׃
5 אשרי שאל יעקב בעזרו שברו על יהוה אלהיו׃
6 עשה שמים וארץ את הים ואת כל אשר בם השמר אמת לעולם׃
7 עשה משפט לעשוקים נתן לחם לרעבים יהוה מתיר אסורים׃
8 יהוה פקח עורים יהוה זקף כפופים יהוה אהב צדיקים׃
9 יהוה שמר את גרים יתום ואלמנה יעודד ודרך רשעים יעות׃
10 ימלך יהוה לעולם אלהיך ציון לדר ודר הללו יה׃