0:00
0:00

הפרק 133

שיר המעלות לדוד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד׃
2 כשמן הטוב על הראש ירד על הזקן זקן אהרן שירד על פי מדותיו׃
3 כטל חרמון שירד על הררי ציון כי שם צוה יהוה את הברכה חיים עד העולם׃